"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > På fast grunn 2 (NORSK)

På fast grunn 2


1. del
Fanatisme og Bedrageidsk lære
Innledning

Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse
Tidligere tiders fanatisme vil gjenta seg
Læren om "hellig kjød"
Advarsel mot bedragerske krav på Åndens ledelse
Mirakler er ikke bevis på Guds gunst
Drar hele verden med seg
Vår sikkerhet mot villfarelse
2. del
Falske og nedbrytende bevegelser

Guddommelig legitimasjon
Om å møte falske profeters krav
Kjennemerker på falsk lære
Anna Phillips' syner*
Om å være på vakt
De tre englene og den andre engelen
3. del
uklok tilknytning

Bør kristne tilhøre hemmelige foreninger? *
Unngå arbeidskonflikter*
4. del
Råd til misjonsarbeidere

Formaninger vil bli hørt*
Kristi livsverk og vårt*
Enhet og gudsfrykt*
Prøvelser - en form for tjeneste
En appell til D. M. Canright*
5. del
Våre arbeideres lønn

En anskuelsesundervisning*
Alminnelige prinsipper for misjonsarbeidernes godtgjørelser
7. del
Bruken av medisiner

De som arbeider i våre institusjoner
Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere
Uttalelser om medisinbruk
Råd til en som av økonomiske grunner ville forlate Guds verk
Bruken av legemidler
Ellen Whites bruk av legemidler
6. del
Trøst og oppmuntring

Personlige erfaringer
Ord til de eldre
8. del
Generelle råd

Råd til dem som er blitt gamle i tjenesten
Sjelsstyrke under lidelse
Holdning under bønn*
Meditasjon gjennom dager med lidelse
"Ikke andre guder enn meg"*
Forsikringer til dem som står overfor døden
Nyttig beskjeftigelse er bedre enn spill*
De etterlatte
Om å la tilfeldighetene rå
Forholdsregler for kommende nødstider
De eldre som ikke har noe hjem*
Militærspørsmålet
Råd om å delta i valg
Humle, tobakk og svinekjøtt
Råd om ekteskapelige forhold
Råd om blandingsekteskap*
Mirakuløs helbredelse
Farene ved hypnose
Oppfordring til å bo på landet*
Under Guds ledelse
9. del
Idet vi nærmer oss avslutningen

Forberedelse for den siste krise*
Et nødvendig renselsesverk
Et særpreget navn og folk
Grunnpilarene i vår tro*
Lojal eller illojal
Den seirende menighet
De siste budskaper til verdenskonferansen