"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Det kristne hjem (NORSK)

Det Kristne hjem


Et trivelig hjem
Atmosfæren i hjemmet

Grunntrekk ved et kristent hjem
Som eden-hjemmet
Samfunnets beste vern
En vidtrekkende innflytelse

Et mektig vitnesbyrd for kristendommen
Valg av ektemake
Den store avgjørelsen

Kjærligheten gjør ikke blind
Vanhellige forbindelser
Forbudte ekteskap
Nødvendig veiledning
Betingelser for et lykkelig familieliv
Uoverveide og umodne giftermål

Passer vi sammen?
Opplæring i hjemmet
Sann omvendelse er nødvendig
Etter vielsen
Høytidelige løfter

Et rikt fellesskap
Gjensidige forpliktelser
Plikter og rettigheter
Det nye hjemmet
Hvor skal jeg bo?

Familien og byen
Fordeler ved å bo på landet.
Hvordan skal hjemmet være?
En gave fra herren
Barna er en gave fra Gud

Familiens størrelse
Omsorg for nødstedte barn
Arven fra foreldrene
En lykkelig familie
En hellig sirkel

Barnets første skole
En oppgave som ikke kan overlates til andre
Kamaratskap i familien
Kjærlighet gir trygghet
Hjertets aker
Løfter om guddommelig ledelse
Faren binder familien sammen
Farens stilling og ansvar

Felles byrder
Kamerat med barna
Hvordan en ektemann ikke bør være
Moren - en dronning i hjemmet
Morens stilling og ansvar


Morens innflytelse
Feil vurdering av husmorens arbeid
Feilaktige morsidealer
Husmorens helse og utseende
Påvirkning av fosteret
Omsorgen for små barn
Morens fremste plikt er å oppdra barna
Stemoren
En oppmuntring til mødrene
Barna
Barnas sanne verd

Ens hjelpere
Re din far og din mor
Til barna i familien
Ledelsen i hjemmet
Normer for familielivet

Felles front
Kristendom i familien
Moralske normer
Skilsmisse
Holdning til en vantro ektefelle
Predikantens familie
Når foreldrene blir gamle
Familiens økonomi
Guds husholdere

Prinsipper i familieøkonomien
Økonomisk sans i hverdagslivet
Lær barna økonomisk sans
Yrkesetikk
Om å sørge for fremtiden
Sinnets innfallsporter
Vi må vokte innfallsportene

Hva øret hører og hva øyet ser
Hvilken innflytelse har det vi leser?
Trivselsfaktorer i hjemmet
Høflighet og vennlighet

Godt humør
Samtale
Gjestfrihet
Vennskap og omgangsformer
Våre sosialebehovV

Hvilke forbindelserer trygge?
Foreldrene må veilede i valg av venner
Fridager og høytider
Juleferring
Familien - et missionssenter
Avkobling og rekreasjon
Betydningen av rekreasjon

Fritidssysler
Rekreasjon som gir varig tilfredsstillelse
Hvordan velger den kristne sin rekreasjon?
Jaget etter forlystelse
Råd om rekreasjon
Gud vil lønne de trofaste
Lønnen i dette liv og i det neste

Livet i eden-hjemmet
Glimt av den nye jord