"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Slektenes Håp


LES BOKEN GRATIS ONLINE HOS www.slekteneshåp.no/   Eller på www.jesusboka.no


Slektenes håp - av Ellen G. White

«Slektenes håp» er blitt en klassiker i den religiøse verdenslitteraturen. Boken er oversatt til ikke mindre enn femten språk og er kommet i millionopplag. Den synes derfor å være like aktuell i dag som da den første gang kom ut i Amerika for -nesten hundre år siden. Hoved­personen er han som er blitt kalt historiens Alfa og Omega og som har gitt navn til vår tidsregning og vår vesterlandske kultur. Det er den mest fascinerende historie som noen gang er fortalt.

Da Jesus fra Nasaret ble født i begynnelsen av vår tidsregning, var «tidens fylde» kommet. Mer enn 500 år tidligere hadde profeten Daniel kunngjort" årstallet da han skulle stå frem. Andre hadde forutsagt fødestedet. Han etterlot seg ikke noe skriftlig dokument. Det eneste vi vet at han skrev, var noen få ord i sand. Likevel har hans liv og lære satt uutslettelige spor i kunst og litteratur, i folkenes historie og i men­neskenes hverdag.

I en kaotisk tid da murer og ideologier forsvinner, er mange på famlende leting etter ny identitet og nytt livsinnhold. Gudgitte normer og moralverdier står lavt i kurs, og hele vår verdensorden er liksom kommet ut av lage. Det blir mer og mer klart at botemidlet for verden og for den enkelte ikke finnes i vår tids materialisme eller andre moderne «ismer», men i de åndelige og etiske verdier som er grunnlaget for hele skaperverket. Han som er historiens opphav og suverene Herre, som har vært tidligere slekters håp og faste fundament, er svaret på menneskenes grunnbehov også i dag.

Webutgaven har av praktiske hensyn delt boken med sine 87 kapitler inn i 24 deler. Hver av de 24 sidene inneholder således 2-5 kapitler og kildehenvisningene finnes nederst på sidene. Flere henvisninger i samme paragraf er angitt under ett tall. De bibelsteder som bokkapitlene er bygd på, er angitt ved slutten av hvert kapittel. Illustrasjonene fra Dorés billedbibeler ikke med i denne omgang.

Originalens tittel: The Desire of Ages Til norsk ved Trygve Åsheim
Omslag, layout, sats og trykk: Sunnhetsbladets trykkeri, 1992 Innbinding: Aktietrykkeriet, Trondheim
Omslagsfoto: Pressfoto, Helsinki
© Norsk utgave: Norsk Bokforlag A.S ISBN 82 7007 158 7

www.norskbokforlag.no | Kjøp boken her


LES BOKEN GRATIS ONLINE HOS www.slekteneshåp.no/