"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1

Vidnesbyrd for menigheden bind 1


Biografisk skildring
Min barndom

Min omvendelse
Fornemmelse af fortvivlelse
Forlader metodist menigheden
Tidligere brødres modstand
Adventerfarring
Mit første syn
Kald til at rejse
Synet om den nye jord
Nægter at irettesætte
Ægteskab og følgende arbejde
Udgivelser og rejser
Flytning til Michigan
Min mands død
Vidnesbyrd 1 (1855)
Din broders vogter

Tidspunktet til at begynde sabbaten på
Sandhedens modstandere
Forældres ansvar
Hav tro til Gud
Messenger selskabet
Bered dig til at møde Herren
Vidnesbyrd 2 (1856)
De to veje

Tilpasning til verden
Pædikantens hustru
Vidnesbyrd 3 (1857)
Vær nidkær og omvend dig

Øststaterne og veststaterne
Vidnesbyrd 4 (1857)
Unge sabbatsholdere

Prøvelser i menigheden
»Vogt jer«

Den rige unge mand
Menighedens privilegium og pligt
Rystelsen
Vidnesbyrd 5 (1859)
Til menigheden i Laodikea

Menighedshuse
Lærdomme fra Jesu lignelser
Kaution for ikke-troende
Om at aflægge ed
Forkert kost
Vidnesbyrd 6 (1861)
Irettesættelse af efterladenhed

Forældres pligt mod børn
Systematisk godgørenhed
Vort samfunds navn
Den fattige
Spekulationer
En uærlig forvalter
Fanatisme i Wisconsin
Skjulte irettesættelser
Sagen i Ohio
Fuld helligelse
Personlig erfaring
Problemerne i veststaterne
Et spørgsmål besvaret
Vidnesbyrd 7(1862)
Nordstaterne og sydstaterne

Stor trængsel forestår
Slaveri og krigen
Farlige tider
Organisering
Vor pligt mod de fattige

Eksemplets magt
Indvielse
Filosofi og tomt bedrag
Vidnesbyrd 8 (1862)
Kristendom i familien

Jalousi og uvenlig kritik
Troens enhed
Det nordlige Wisconsin
Satans magt
De to kroner
Fremtiden
Vidnesbyrd 9 (1863)
Oprøret

Prædikanternes farer og pligter
Forkert brug af visionerne
Forældre og børn
Hårdt arbejde i øststaterne
Vidnesbyrd 10 (1864)
De unges farer

Vandrer i lyset
Sagen i øststaterne
Davids bøn
Yderligheder i klædedragt
Meddelelser til Ældre Hull
Ikke-indviede prædikanter
Prædikantens hustru
Patent rettigheder
Vidnesbyrd 11 (1867)
Fornyelse i klædeformen

Vore prædikanter
Helsereformen
Vidnesbyrd 12 (1867)
En henvendelse til de unge

Rekreation for kristne

Reformerende klæder
Gætterier om Battle Creek
Overførsel af ansvar
Sabbatens rette helligholdelse
Politiske synspunkter
Renter
Rigdommenes bedrag
Lydighed mod sandheden
Livsforsikring
Uddel traktaterne
Helsereformeren
Helseinstituttet
Helse og religion
Arbejde og fornøjelser
Vidnesbyrd 13 (1867)
Indledning

Erfarings skildringer
Arbejdet på kontoret
Kampe og sejre
Svar fra Battle Creek menigheden
Hukke og skære
Fare for selvsikkerhed
Bliv ikke bedraget
Vidnesbyrd 14 (1868)
Udgivelse af personlige vidnesbyrd

Helseinstitutionen
Erfraings skildringer
Prædikanter, orden og organisering
Endnu mere arbejde
Hannah Mores historie
Sund madlavning

Bøger og traktater
Den kristnes feltråb
Forståelse i hjemmet
Mandens ståsted