"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for predikanter (dk)

Vidnesbyrd for prædikanter


KRISTI MENIGHED afsnit 1
Her er hans største opmærksomhed

Menigheden Guds ejendom
Organisation og udvikling
Levningen af menigheden ikke Babylon
NØJAGTIGE ALVORLIGE ADVARSLER afsnit 2
Fare for afvist sandhed

Et nøjagtigt budskab
Verdslig underholdning
Forkastelse af lyset
»Den, der mener at stå, skal tage sig i agt, at han ikke falder!«
DE HELLIGE SKRIFTER afsnit 3
Hvordan skal vi søge i skrifterne?

Studiet af Daniels bog og Åbenbaringen
Grav dybere
GUDS HØJE STANDARD afsnit 4
Sand uddanndelse i vore menigheder

Sabbats helligholdelse tegnet på trofasthed
EN HØJTIDELIG APPEL TIL PRÆDIKANTER afsnit 5
Kald til et højere mål

MENNESKELIGE MANGLER OG GUDDOMMELIG TILFØRSEL afsnit 6
Grunde for virkningsløshed og afhjælpningen

Behov for guddommelig kraft og visdom
Tilbage til den første kærlighed
Helligåndens kraft venter vort forlangende og modtagelse
SPARSOMMELIGHED afsnit 7
Må praktiseres med alt

Vielsesringen
Arbejdet skrider frem
Dovenskab
Jesu ånd
Herren kommer snart
ARBEJDERE MED GUD afsnit 8
Kærlighed og tillid blandt brødre

Modtager gaver
Alvorlige tider
Aktivitet i vore menigheder

Direkte afhængighed af Gud
ARBEJDERE UNDER GUD afsnit 9
Gud, mesteren

Ydmyghed
Ro og overvejelse
Vaklen i menighederne
RETTE METODER, PRINCIPPER, OG MOTIVER afsnit 10
Korrekt oplæring

Tab af selvet
Rådfør hinanden
Det dårlige ved lange taler
At kende Gud
Behovet for åndelig dømmekraft
TIL BRØDRE I ANSVARLIGE EMBEDER afsnit 11
Forbindelse med Guds arbejde

Behov for guddommelig vejledning
Brug af personlig dømmekraft
MIDLER OG METODER afsnit 12
En trofast tiende

Praktisk undervisning i arbejde
KONFERENSENS EMBEDSMÆND afsnit 13
Råd og vejledning

Konferens formænd
General Konferensen
Konferense embedsmænd
APPEL FOR SANDHED OG LOYALITET afsnit 14
»I er alle brødre«

»Du må ikke have andre guder end mig«
Under hvilket banner?
Herren har en strid med hans Folk
Kristi værdifuldhed over for hans efterfølgere
TIL GUDS ARBEJDSFOLK afsnit 15
En irettesættelse mod egenkærlighed

Iver for Kristus
Guds sendebud
Vort budskab

Gud skal opsøges
»Giv mig dit hjerte«
Så ved alle vande
HØJN STANDARTEN afsnit 16
Rene hænder og rent hjerte

»Tvæt jer«
Alt Herrens
APPEL OG ADVARSEL afsnit 17
Verdens trang

Fare for at indføre verdslige fremgangsmåder i Guds værk
Satans snarer
Lad himlen lede
LIVSVIGTIGE PRINCIPPER FOR SLÆGTSKAB afsnit 18
Jehova er vor konge

Personlig ansvarlighed og kristen enhed
Bed for sildigregnen
Hilsende ord
Et sejrende liv