"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Engelske boker Sitatsamlinger Forberedelse til senregnet Tv og annen underholdning Falske vekkelser i den siste tid Den kommende krise Kristne & hemmelige forbund Tusenarsriket Hvorfor ikke kjott Beredelse Ellen og Arken Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Sitatsamlinger > Falske vekkelser i den siste tid


Det vil komme falske vekkelser i den siste tid


"Jeg så, at Gud har ærlige tilbedere blant dem som kaller seg adventister og i de falne kirkesamfunn. Før plagene faller, vil både prester og legfolk bli kalt ut fra disse samfunn og ta imot sannheten med glede. Dette vet Satan, og før den tredje engels høye rop lyder, vil han skape en opphisselse i de religiøse samfunn for at de som har forkastet sannheten skal tro at Gud er med dem." EW 261 (1858)

"Før Guds straffedommer rammer jorden vil det komme en gjenopplivelse av sann kristendom, som ikke har vært sett siden apostlenes dager... Sjelefienden ønsker å forhindre at dette skjer. Før en slik vekkelse kommer vil han prøve å forhindre den ved å lage en etterligning. I de menigheter han får under sin bedrageriske makt, vil han få det til å se ut som om Guds særskilte velsignelse blir utgydt - det vil komme noe som ligner en stor religiøs interesse...
Det er en følelsesmessig opphisselse og en sammenblanding av sannhet og løgn som er velegnet til å lede vill. Men ingen behøver å la seg bedra. I lyset av Guds ord er det ikke vanskelig å avgjøre disse bevegelsenes natur. Når mennesker vender seg bort fra Bibelens tydlige hjerteransakende sannheter, som krever selvfornektelse og forsagelse av verden, kan vi være sikre på, at Gud ikke gir Sin velsignelse". (GC 464, 1911)

Musikken vil bli en felle.
"Herren har vist meg at de ting du sier har funnet sted i Indiana vil gjenta seg like før nådetidens avsluttning. Det vil skje forferdelige ting. Det vil bli roping og skrik, musikk og dans. Mennesker som ellers er fornuftige, vil bli så forvirret at man ikke kan forvente at de skal ta rette besluttninger...
Et ille støy vil overvelde mennesker og ødelegge det som kunne ha vært en velsignelse, hvis det hadde blitt ledet på den rette måten. Sataniske krefter vil blande seg med støy og forvirring. Det vil være som et karneval - og det vil man kalle helligåndens gjerning! ...DEt som tidligere er skjedd vil gjenta seg i fremtiden. Satan vil gjøre musikken til en snare ved den måte den ledes på." (2SM 36, 38 -1900)

"Vi skal ikke dyrke merkelige opphissede stemninger som i virkeligheten gjør sjelen uimotagelig for Helligåndens dypt bevegende gjerning. Guds verk er alltid preget av ro og verdighet." (2SM 42-1908)

"Man har anset fantatisme, uekte opphisselse, falsk tungetale og støyende adferd for Guds gaver til menigheten, og noen er blitt bedratt av dette. Resultatene av disse ting har ikke vært gode. "Dere skal kjenne dem på fruktene." Fanatisme og støy er blitt ansett som særskilte tegn på tro. Det er noen, som ikke er tilfreds med et møte, hvis det ikke gir dem en følelse av lykkelig opphisselse. De ønsker å oppleve en slaks følelsmessig rus. Men sånne møter har ikke noen gavnlig innflytelse. Når den lykkelige følelsrusen er forbi, synker de ennå dypere enn før møtet, fordi deres lykke ikke stammer fra den rette kilde. De møter som best tjener til å fremme åndelig vekst, er preget av dyp alvor og hjerteransakelse, hvor vær enkelt prøver på å virkelig lære seg selv å kjenne og med alvor og ydmykhet søker å lære av Kristus." 1T 412 (1864)